Norit ikgadējā starptautiskā brīvprātīgo nometne

Pagājušajā nedēļā starptautiskajā nometnē „SO YES Latvia 2019” Latvijā pulcējās 31 brīvprātīgais jaunietis no Samariešu organizācijām no Latvijas, Bosnijas un Hercegovinas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Vācijas.

Nometnes mērķis ik gadu ir veicināt jauniešu interesi būt aktīviem un iesaistīties svarīgu ES jautājumu risināšanā, kā arī veidot starptautisku sadarbību starp jauniešiem. Tā ir iespēja savstarpēji iepazīties, apmainīties pieredzē, iepazīt kultūru un kopā piedalīties diskusijās un darba grupās par kopīgām un visiem svarīgām tēmām ES mērogā. Ņemot vērā tēmas aktualitāti un nozīmi, šajā gadā izvēlētā tēma nometnē bija “Klimata izmaiņas un atjaunojamā enerģija”.

Nometnes laikā jaunieši ne tikai piedalās dažādās darba grupās un diskusijās par šo tēmu, bet papildus tam notiek arī tikšanās ar profesionāļiem - uzņēmumos, vides aizsardzības jomā, RTU speciālistiem un profesoriem, kā arī tikšanās ar politiķiem, lai izzinātu ekonomisko, politisko un drošības situāciju par šo tēmu.

Vienā no nometnes dienām Vides izglītības fonda vadītāja Jāņa Ulmes pavadībā Daugavgrīvas peldvietā Rīgā jauniešiem bija iespēja piedalīties ikgadējā piekrastes atkritumu monitoringā "Mana jūra". Jauniešu ar lielu prieku un motivāciju sakopa jūras krastu. Lai arī pirmajā mirklī likās, ka pludmale ir tīra un atkritumu nemaz nav, monitoringa rezultāti bija pārsteidzoši, jo atkritumu bija daudz.

Nometnes laikā jaunieši apciemoja arī uzņēmumus un iestādes: Pet Baltija, airBaltic, veikalu BURKA, RTUEnerģētikas fakultāti un Vides izglītības fondu (FEE Latvia). Vizīšu mērķis bija uzzināt detalizētāk par CO2 izmešiem, atkritumiem un citiem aspektiem, kuri iespaido vidi ap mums. Sirsnīgs paldies uzņēmumiem un iestādēm par laipno uzņemšanu un diskusijām ar jauniešiem!

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā