2018-07-13
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” (reģistrācijas Nr. 40008001803) ir saņēmusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu (ESF projekts nr.9.1.1.3/15/I/001) "atbalsts spociālajai uzņēmējdarbībai un parakstījusi līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par granta finansējumu. Granta līgums Nr. 024560/SU0000030 Saskaņā ar projektu tiks paplašināta unikālā “Samariešu atbalsts mājās” (SAM)...

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā