Vakances

Ja vēlaties pievienoties Latvijas Samariešu apvienības kolektīvam, strādāt vienā no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, piesakieties aktuālajām vakancēm vai rakstiet mums e-pastu uz adresi samariesi@samariesi.lv, norādot savu kvalifikāciju, pieredzi un vēlamo amatu. Piemērotas vakances gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.

Sociālais aprūpētājs Ogres novadā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā sociālo aprūpētāju uz pilnu vai nepilnu slodzi (darba vieta- Ogre)

Darba pienākumi:

 • Veikt aprūpes plānošanu un kvalitātes uzraudzību Vidusdaugavas nodaļā, kas nodrošina aprūpes mājās pakalpojumus Ogres, Ķeguma, Skrīveru novados.
 • Veikt ikdienas aprūpi mājās (personiskā aprūpe, produktu piegāde u.c.), nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu.
 • Nodrošināt “Drošības pogu” tehniskos pieslēgumus un uzraudzīt to darbību (darbinieks tiks apmācīts).
 • Palīdzēt aprūpes plānošanā un atskaišu sagatavošanā.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu (700 – 800 eiro pirms nodokļu nomaksas)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Augstākā izglītība: sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja vai sociālā aprūpētāja izglītība
 • Vēlama pieredze darbā ar senioriem, kā arī personāla vadīšanā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte

CV un motivācijas vēstules lūdzam līdz 2020. gada 25.maijam sūtīt uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi- vakancei Ogres novadam.

Kontakttālrunis uzziņām: 29166552 (Viesturs Kleinbergs)

Neirologs, otolaringologs un narkologs

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

Ārstu medicīniskā komisija (Rīgā Bauskas ielā 86)

aicina darbā neirologu, otolaringologu un narkologu uz pilnu vai nepilnu slodzi ar iespēju darbu apvienošanai. 

Galvenie pienākumi: 

 • veikt veselības pārbaudes un izvērtēt pacientu medicīnisko pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai esamību savā specialitātē; 
 • sniegt slēdzienu par personas veselības stāvokļa atbilstību attiecīgas transporta līdzekļu kategorijas vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai atbilstoši, izsniegšanas brīdī, spēkā esošajam kontrindikāciju sarakstam un likumdošanā noteiktajai veselības pārbaužu veikšanas kārtībai.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas.
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
 • Stundas likme 10,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par faktiski nostrādāto.

 Prasības:

 • Ārsta diploms, iegūts sertifikāts specialitātē vai rezidents
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
 • Prasme organizēt darba procesu.
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
 • Spēja strādāt patstāvīgi.
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu medkomisija@samariesi.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 67627653.

Medicīnas māsa vai ārsta palīgs Rīgā

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”,reģ. Nr. 40008001803, aicina darbā 

medicīnas māsu vai ārsta palīgu

Veselības aprūpes mājās nodaļas vadītāja – vecākās medicīnas māsas amatam Veselības aprūpes mājās nodaļas darbības nodrošināšanai Rīgā un māsas pienākumu izpildei Sociālās aprūpes centrā "Pārdaugava"

 Galvenie darba pienākumi:

1. Veikt Veselības aprūpe mājās nodaļas vadītāja pienākumus organizējot nodaļas darbu:

 • nodrošināt veselības aprūpes mājās pakalpojuma (to starp, medicīniskās rehabilitācijas mājās) darbību organizējot iesaistītā medicīniskā personāla darbu;
 • nodrošināt līguma ar Nacionālo veselības dienestu saistību, attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu, medicīniskās dokumentācijas sagatavošanu un datu ievadi vadības informācijas sistēmā, izpildi;

2. Veikt medicīnas māsas pienākumus Sociālās aprūpes centrā “Pārdaugava” nodrošinot:

 • pacientu uzraudzību;
 • precīzu un drošu medikamentu saņemšanu pacientiem;
 • nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu;
 • pacientiem nepieciešamo specifisko aprūpi un ārstnieciskās procedūras atbilstoši ārsta norādījumiem;
 • veikt ierakstus medicīniskajā dokumentācijā par veiktajiem medicīniskās aprūpes pasākumiem uc.

 Prasības:

 • Ārstniecības persona ir reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā- Ārstniecības personas sertifikāts - medicīnas māsa vai ārsta palīgs
 • Profesionālā vidējā vai augstākā izglītība veselības aprūpes jomā
 • Praktiska darba pieredze un atbilstošas prasmes māsas vai ārsta palīga amatā vismaz 1 gads
 • Ļoti labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme pieņemt lēmumu, izrādīt iniciatīvu, organizēt darba procesus
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi ar augstu atbildības sajūtu un precizitāti
 • Pārzina darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika 
 • Stabilu atalgojumu 1070,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas
 • Pilna laika darbu, normālu darba režīmu, 5 dienu darba nedēļu
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Darba vietu Rīgā Garozes ielā 15 
   

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu samariesi@samariesi.lv

Visi pieteikumi tiks izskatīti divās atlases kārtās. Uz pārrunām tiks uzaicināti tikai tie kandidāti, kuri būs izturējuši pirmo kārtu – atbilstība izvirzītajām prasībām (izglītība, sertifikāti, pieredze).

 Tālrunis uzziņām – 26346653, 67605131 - SAC "Pārdaugava" direktore

Aprūpētājs Rīgā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” (reģ. Nr.: 40008001803)

Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienests

aicina darbā aprūpētājus/-as, sociālos aprūpētājus/-as

pakalpojuma Sociālā aprūpe mājās  Rīgā nodrošināšanai (darbs - visā Rīgas teritorijā)

Galvenie darba pienākumi:

• Nodrošināt klientu ikdienas sociālo aprūpi mājās 
• Veikt ar klienta aprūpi un dzīvesvietas uzkopšanu saistītus darbus
• Lietot modernas informāciju un komunikāciju tehnoloģijas aprūpes nodrošināšanā
 

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu – 550 EUR pirms nodokļu nomaksas
 • Iespēju strādāt pilnu vai nepilnu darba laiku ar summēto darba laiku pēc nosūtījuma
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Pamatizglītība.
 • Priekšroka pretendentiem ar aprūpētāja vai sociālā aprūpētāja kvalifikāciju.
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Prasme pieņemt lēmumu un izrādīt iniciatīvu.
 • Prasme organizēt darba procesu.
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
 • Spēja strādāt patstāvīgi.
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 • Bez kaitīgiem ieradumiem.

Priekšroka pretendentiem ar aprūpētāja kvalifikāciju.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt: aprupemajas@samariesi.lv

Darba vieta: Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46

Kontaktpersona: Valda Ozoliņa, LSA MNID vadītāja, tālrunis: 67815299, 29264584

Aprūpētājs Madonā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

steidzami aicina darbā  aprūpētāju uz pilnu vai nepilnu slodzi (darba vieta- Madona)

Darba pienākumi:

Veikt aprūpējamo, kuri atrodas karantīnā vai pašizolācijā, lai novērstu koronavīrusa izplatības riskus, ikdienas aprūpi mājās (personiskā aprūpe, produktu piegāde u.c.), nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu (470 eiro pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Vismaz pamatizglītība, vēlama pieredze aprūpē;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme organizēt savu darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte

CV lūdzam līdz 2020. gada 24.jūlijam sūtīt uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi- vakancei Madonā.

Kontakttālrunis uzziņām: 25691312 (Karīna Vecā)

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā