ES projekti

Latvijas Samariešu apvienība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektus sadarbībā ar reģionālajiem partneriem dala 4 izdales punktos:

  • Rīgā, Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, otrdienās un ceturtdienās plkst. 10 – 16, tel. 25409838 
  • Jēkabpilī, Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, pirmdiena – ceturtdiena plkst. 10 – 14, tel. 28311319
  • Viļānu novadā, Viļānu BUJIB „Saulstariņi", Liepu iela 2b, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst. 8:30 – 14, tel. 29149795
  • Taurupes pagasts (zupas virtuve), Fonds "Zied ģimene", "Kurmis", Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., pirmdiena - sestdiena, plkst. 13 – 15, tel. 26445791  

Pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču komplekti, skolas somas un individuālie mācību piederumi, mazuļu pārtikas pakas un higiēnas un saimniecības preču komplekti tiek dalīti ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām, kurām piešķirts trūcīgās statuss, kā arī maznodrošinātām personām ar ienākumiem līdz 242 eur/ personu un krīzes/ ārkārtas situācijā nonākušajiem.

Vairāk par EAFVP www.atbalstapakas.lv 

 

EAFVP pārtikas paku izdales papildpasākumi (2020)

Latvijas Samariešu apvienība, līdzdarbojoties Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izdalē, organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

Plānotajām aktivitātēm jāpiesakās uz norādītajiem tālruņa numuriem un tās notiks šādos izdales punktos:

Jēkabpils pilsētas izdales punkts (Invalīdu apmācības un dienas centrs ""Ausma", Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, tel. 28311319):

  • Radošā nodarbība - apsveikumi un dāvaniņas no dabas veltēm.

Viļānu novada izdales punkts (Viļānu BUJIB "Saulstariņi", Liepu iela 2b, Viļāni, tel. 29149795):

  • 2.augusts - izglītojošs pasākums par dārza darbiem. 
  • 3.septembris - izglītojošs pasākums par āboliem, to izmantošanu uzturā un uzglabāšanu.

Ogres novada zupas virtuve (Fonds “Zied ģimene”, “Kurmis”, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., tel. 26445791)

  • Kulinārijas un sporta nodarbības.

Rīga, Latgales priekšpilsētas izdales punkts (Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, Rīga, tel. 25409838):

  • Otrdienās un ceturtdienās plkst. 12:00 – 13:00 konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem / Covid - 19 vīrusa saslimšanu un roku higiēnu

Vairāk par EAFVP sniegto atbalstu un aktivitātēm – www.atbalstapakas.lv

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā