Biedriem

Kāpēc un kā kļūt par Samariešu apvienības biedru?

Ja kaut reizi esat uzdevis sev jautājumu: „Kā es varu palīdzēt citiem un kā to darīt labāk un mērķtiecīgāk?”, tad ir vairākas iespējas, kā to ralizēt. Var kļūt par brīvprātīgo un piedalīties dažādu labu darbu paveikšanā, vai arī kļūt par pilntiesīgu biedru vienā no lielākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām – biedrībā „Latvijas Samariešu apvienība”.

Tā ir iespēja regulāri saņemt informāciju par Samariešu apvienības paveiktajiem darbiem, iecerēm, idejām un projektiem Latvijā, kā arī iespēja piedalīties organizācijas darbā.

Lai kļūtu par Latvijas Samariešu apvienības biedru, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kurā jānorāda tās jomas, kurās Jūs spētu palīdzēt aktīvi līdzdarbojoties, nolemt par līdzdalības vai biedra naudas apjomu, ar kādu Jūs vēlētos atbalstīt Samariešu apvienības aktivitātes. Minimālais biedra maksājumu apjoms ir 5 eiro gadā, bet, saredzot vēlmi atbalstīt vairāk, summa ir atkarīga tikai no katra paša labās gribas.

Par biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” biedru var kļūt kā privātpersona, tā arī juridiska persona. Šajā gadījumā līdzdalībai LSA biedru sapulcēs nepieciešams LSA biedra juridiskās personas pilnvarojums to pārstāvēt konkrētai fiziskai personai.

Anketa

Latvijas Samariešu apvienības biedra anketa

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā