Tapis jauns sociālo pakalpojumu centrs Valmierā

4. septembrī, Latvijas Samariešu apvienība kopā ar Valmieras pašvaldību un Valmieras Sociālo dienestu atklāja jaunu Sociālo pakalpojumu centru - “Vanags”, kas izveidots Valmierā, Ūdens ielā 2c.

Šis pakalpojumu centrs apvieno Grupu dzīvokļa, atskurbtuves un naktspatversmes pakalpojumus, kur cilvēki varēs saņemt sociālo palīdzību un rehabilitāciju. Šis ir pirmais Grupu dzīvoklis Latvijā, kas Latvijā izveidots deinstitucionalizācijas projekta ietvaros – to paveikusi Valmieras pašvaldība ar Eiropas finansējumu. Pakalpojumus nodrošinās – Latvijas Samariešu apvienība. Ēka Ūdens ielā 2C ekspluatācijā tika pieņemta 2019.gada 7.februārī. No šī gada jūnija ēkā tiek nodrošināts atskurbšanas pakalpojums, savukārt augustā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izveidotajos grupu dzīvokļos pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem jau šobrīd dzīvo četras personas. Tāpat izveidotas darba telpas aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējiem, bet jau oktobrī paredzēts, ka darbu uzsāks naktspatversme.

“Esam priecīgi, ka mums – Samariešiem – ir iespēja sadarboties ar Valmieru un strādāt šeit, dodot iedvesmu un sniedzot palīdzību šī jaunā Sociālo pakalpojumu centra “Vanags” iemītniekiem,” atklāšanas pasākumā sacīja Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš, novēlot visiem iedvesmu, ikdienā strādājot, lai pakalpojumi kļūtu vēl labāki un pilnīgāki.

“Ir gods būt klāt sociālo pakalpojumu centra “Vanags” atklāšanas brīdi. Sociālie jautājumi ir ļoti jūtīgi, tāpēc Valmieras pilsētas pašvaldība lēmusi to sniegšanu deleģēt savas jomas profesionāļiem. Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” līdz šim sevi ir pierādījusi, kā ļoti labu sadarbības partneri, kas spēj nodrošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, tāpēc ir prieks sadarboties arī turpmāk. Lai izdodas apdzīvot ēku un piešķirt tai dzīvīgumu, atbilstoši to sākotnēji noteiktajām funkcijām,” tā Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, sveicot ar sociālo pakalpojumu centra “Vanags” izveidi.

Sociālajā pakalpojumu centrā “Vanags” Grupu dzīvoklī ir izveidotas 13 istabiņas, kurās varēs mitināties 16 iedzīvotāji, atskurbtuvē ir pieejamas 6 vietas, bet naktspatversme varēs uzņemt līdz 15 cilvēkiem. 

  

  

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā