Starptautiskā projekta INDRIX darba grupa Palermo

Latvijas Samariešu apvienība šodien piedalās Itālijas nevalstiskās organizācijas "Anpas Sicilia" organizētajā konferencē Palermo, Itālijā, par civilo aizsardzību, kurā tiek runāts arī par projektā INDRIX kopīgi izstrādāto interaktīvo datu karti ar iedzīvotāju informētību un zināšanām dabas katastrofu gadījumos. Diskusijas daļā tiek uzsvērts tas, ka parasti glābšanas dienestiem notikuma vietā nav iespējams ierasties tieši katastrofas brīdī, tādēļ ir ļoti būtiski, ka cilvēki zina kā rīkoties un ko darīt, atrodoties notikuma vietā, līdz ierodas glābšanas dienests. Būtiska loma ir arī komunikācijai un informācijas apritei - lai tā sasniegtu pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu notikuma vietā.

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā