Rīgā jauns sociālais pakalpojums – pansija “Pārsla”

 

Šodien Rīgā, Ieriķu ielā 28, Rīgas Domes Labklājības departaments, Latvijas Samariešu apvienība un Rīgas Sociālais dienests atklāja jauna veida sociālo pakalpojumu – aprūpētās dzīvošanas mītni jeb pansiju “Pārsla”.

Pansija “Pārsla” ir mājoklis ar 20 individuālām istabām tiem cilvēkiem, kuri līdz šim bijuši bez noteiktas dzīvesvietas un viņiem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Pansijā ir nodrošināta diennakts uzraudzība, atbalsts pašaprūpes veikšanā līdz 4 stundām mēnesī, nepieciešamības gadījumā atbalsts sociālo problēmu risināšanā, kā arī piedāvātas aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus.

 “Lai taptu šādi jauni pakalpojumi, ir vajadzīgs vairāku līmeņu atbalsts un iesaistīšanas, kā arī izpratne par to, ko vēlamies pakalpojumā redzēt. Tāpēc nozīmīgs ir fakts, ka Rīgā, veidojot jaunus sociālos pakalpojumus, ir par jomu atbildīgo politiķu atbalsts inovatīviem risinājumiem, lai piemērotu pakalpojumus klientu vajadzībām nevis otrādi. Otrkārt, Rīgā ir pieredzējuši ēku un sociālo projektu būvētāji un rekonstruētāji. SIA “Pilsētbūvnieks” vadībā šīs telpas tika speciāli projektētas un pielāgotas pakalpojumam, atbilstoši mūsu iecerēm. Un treškārt, Rīgā ir nevalstiskās organizācijas, kuras šīs inovācijas var ieviest dzīvē, sniegt pakalpojumu un būt par uzticamiem sadarbības partneriem,” atklāšanas pasākumā pauda Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks Mārtiņš Moors.

“Šis ir risinājums, kas cilvēkiem sniedz aprūpes pakalpojumu tādā apmērā, kādā tas viņam ir nepieciešams, reizē saglabājot arī iespēju dzīvot patstāvīgi. Priecājamies, ka tas ir realizējies! Un galvenais, ka gan politiskā, gan administratīvā vadība un izpildītāji strādā kopā, lai palīdzētu cilvēkiem dzīvot,” sacīja Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš. “Cilvēkiem, kuri citādākā gadījumā turpinātu dzīvot uz ielas vai arī nonāktu institūcijā, pansija ir iespēja dzīvot pastāvīgi un pēc iespējas ilgāk. Tāpat tas arī ir efektīvāk, jo ar viņiem strādā sociālais darbinieks un sociālais rehabilitētājs, kā arī izmaksu ziņā šis risinājums ir lētāks, nekā dzīve institūcijā.”

Visas istabas pansijā ir aprīkotas ar dušu, WC, nelielu virtuvīti un gultas vietu, ir gaišas un mājīgas. Tās ir izveidotas tā, lai cilvēks var dzīvot pietiekami privātu dzīvi, tajā pat laikā saņemot arī sociālu palīdzību un aprūpi, ja tāda ir nepieciešama. Vairākas istabas pansijā arī pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos. Lai padarītu telpas omulīgākas un sniegtu cilvēkiem dabas iedvesmu, katrā istabiņā sienas rotā fotogrāfa Mārtiņa Zilgalvja fotogrāfijas ar Latvijas dabasskatiem.

Latvijas Samariešu apvienība jau divas desmitgades Latvijā nodrošina tādus sociālos pakalpojumus kā aprūpe mājās, sociālās aprūpes centrus, naktspatversmes un citus, savukārt zināšanas un pieredze par pansijas jeb aprūpētās dzīvošanas nodrošināšanu ir iegūta no sadarbības ar samariešu organizācijām Eiropā, kur šāda veida pansijas ir ļoti izplatītas.

Pakalpojumu piešķir Rīgas Sociālais dienests saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Tātad - lai saņemtu nosūtījumu, ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

  

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā