Par Samariešu darbu līdz 14.aprīlim

Saistībā slimības Covid-19 izplatību Latvijā līdz Lieldienām izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu. 

Latvijas Samariešu apvienība -

  • turpinās sniegt pakalpojumus, ievērojot stingras higiēnas normas,
  • darbiniekiem iespēju robežās noteiks darbu attālināti,
  • tiem, kuri atgriezušies no ceļojumiem, būs jāvēro karantīnas periods 14 dienas.
  • aprūpes iestādēs līdz 14.aprīlim atcels kultūras un izklaides pasākumus, kuros piedalās iestādei nepiederošas personas - mākslinieki, dziedātāji, brīvprātīgie.

Tāpat lūdzam mūsu medicīnas vai izglītības pakalpojumu klientus vai mūsu aprūpējamo apmeklētājus aprūpes iestādēs - rūpīgi izvērtēt apmeklējuma nepieciešamību, ja esat apslimis vai bijis kontaktā ar kādu sasirgušu cilvēku.

Rūpēsimies par sevi, cienīsim citus un atbildīgi izturēsimies pret valdības pieņemto lēmumu, lai drīz varētu atgriezties ierastajā ritmā!

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā