Latvijas Samariešu apvienība saņems atbalstu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai no ALTUM

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” (reģistrācijas Nr. 40008001803) ir saņēmusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu (ESF projekts nr.9.1.1.3/15/I/001) "atbalsts spociālajai uzņēmējdarbībai un parakstījusi līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par granta finansējumu. Granta līgums Nr. 024560/SU0000030 

Saskaņā ar projektu tiks paplašināta unikālā “Samariešu atbalsts mājās” (SAM) pakalpojumu kompleksa darbība jaunā reģionā - Vidusdaugavas novados, izveidojot jaunu un atsevišķu SAM nodaļu, kur, sadarbībā ar pašvaldībām, tiks sniegti kompleksi aprūpes mājās pakalpojumi veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šobrīd biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” dienests “Samariešu atbalsts mājās” nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu kompleksu Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē. Pakalpojumu sniegšana tika uzsākta 2014. gada sākumā 5 pašvaldībās. Pakalpojumu komplekss un plašais piedāvājums gala saņēmēju acīs kļuva ļoti pieprasīts, savukārt pašvaldībai, kā atbildīgajai par sociālo pakalpojumu nodrošinājumu savā teritorijā, sadarbība ar SAM dod iespēju būtiski pārstrukturizēt izdevumus no institucionālo pakalpojumu sniegšanas uz pakalpojumiem dzīvesvietā. Ieskats pakalpojuma nodrošināšanā - https://www.youtube.com/watch?v=_1q-YKGjIlw. Tādejādi ar tiem pašiem resursiem spējot sniegt atbalstu būtiski lielākam iedzīvotāju skaitam savā novadā. Pakāpeniski sadarbība tika paplašināta un 2017. gadā sadarbība bija ar 30 pašvaldībām, šobrīd - ar 36 pašvaldībām. 

Ar Sociālās uzņēmējdarbības programmas atbalstu LSA plāno veidot pakalpojumu kompleksu daļai Rīgas un Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām 40-150 km attālumā no Rīgas – izveidojot Vidusdaugavas pakalpojumu centru kā jaunu reģionālo “Samariešu atbalsts mājās” struktūrvienību. Projekta ietvaros līdzās jau sešām uzbūvētām un speciāli aprīkotām aprūpes automašīnām, kuras jau tiek izmantotas Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē aprūpes darbu veikšanā, tiks uzbūvēta vēl septītā automašīna, kura tiks izmantota jaunajā Vidusdaugavas nodaļā. Unikālajās aprūpes automašīnās ir pieejams viss nepieciešamais, lai šo aprūpi varētu veikt cilvēka ierastajā dzīves vietā. Šādas automašīnas ir pasaules līmeņa novitāte un līdz šim nevienā valstī vēl šāda ideja nav īstenota.Šāds mūsdienīgs, mobils un operatīvs aprūpes veids ir teju vienīgais veids, kā šiem cilvēkiem turpināt cilvēka cienīgu dzīvi savās mājās pretstatā aprūpei institūcijā.
 

Logo

 

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā