Eiropas lielākā sociālās jomas konference notiks Latvijā

2017. gada 24.-25. augustā Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija Konferenču centrā, Elizabetes ielā 55, norisināsies Starptautiskais Samariešu Forums par sociālajiem pakalpojumiem Latvijā un Eiropā, kas pulcēs vienuviet nozares labākos ekspertus un speciālistus, ap 300 dalībniekus, demonstrēs inovācijas un labās prakses piemērus.

Foruma mērķis ir prezentēt inovatīvākos pasaules risinājumus, apskatīt vietējos un ārvalstu labo prakšu piemērus, aktualizēt sociālo pakalpojumu jautājumus Eiropā un Latvijā, diskutēt par sociālās jomas inovācijām un attīstību. Konference pulcēs kā Latvijas, tā ārvalstu (Vācijas, Austrijas, Itālijas, Polijas, Slovākijas, Lietuvas, Nīderlandes u.c.) profesionālo asociāciju, sociālās jomas nevalstisko organizāciju, sociālo pakalpojumu sniedzējus, kā arī Eiropas Parlamenta, valsts institūciju un pašvaldības sociālo dienestu pārstāvjus.

“Starptautiskais Forums noteikti ir lielākais un apjomīgākais sociālās jomas pasākums kāds Latvijā ir bijis. Forums Rietumeiropā līdz šim noticis jau 8 reizes un pirmo reizi vēsturē šis Forums tiks veltīts tēmām par sociālajiem pakalpojumiem, kā arī pirmo reizi tas notiks Eiropas jauno dalībvalstu pusē – Latvijā. Tā kā Latvijas Samariešu apvienība šogad svin savu divdesmit piecgadi, izvirzījām sev ambiciozu mērķi – atvest uz Latviju labāko sociālo pakalpojumu jomā, kas šobrīd ir Eiropā izveidots un pieejams, no kā varētu mācīties un gūt labākās atziņas, lai palīdzētu savas valsts iedzīvotājiem nākotnē. Foruma apmeklētājiem noteikti būs interesanti un noderīgi, gan redzesloka paplašināšanai, gan profesionāli savā darbības jomā,” saka Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.

Starptautiskais Samariešu forums ir starptautiskās organizācijas “Samaritan International” iniciēts pasākums, kuru reizi divos gados rīko kādā no organizācijas dalībvalstīm. Šogad Forumu kopā ar “Samaritan International” organizē Latvijas Samariešu apvienība. “Samaritan International” apvieno 19 Samariešu organizācijas no 16 Eiropas valstīm, ar vairāk nekā 3 miljoniem biedru un  450 000 darbinieku.

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā